En memòria dEmma 002

Carn de poltre

Carn de poltre

El poltre és una animal emblemàtic de la nostra comarca, la seva carn té unes propietats nutritives que la fan especialment bona pels infants i la gent gran.

Cal Grauet