En memòria dEmma 002

Mel

Mel

Els prats i marges de la nostra vall tenen una diversitat floral espectacular que aprofiten les abelles dels nostres apicultors.